posadzki  i  nawierzchnie bezspoinowe / drenażowe

dachy odwrócone / zielone

nieprawidłowe odprowadzenie wody / przecieki i zawilgocenia

brak ciągłości izolacji - termoizolacji, paroizolacji i hydroizolacji

nietrwałe połączenia materiałowe

rysy / pęknięcia

niewłaściwy dobór materiałów

niewyspecjalizowani i niesolidni Wykonawcy

 

ENERGOOSZCZĘDNE DOMY ZINTEGROWANE ZE ŚRODOWISKIEM NATURALNYM

BALKONY/TARASY/DACHY

HYDROIZOLACJE

KONSTRUKCJE

INSTALACJE