Drukuj

nieprawidłowe odprowadzenie wody / przecieki i zawilgocenia

brak ciągłości izolacji - termoizolacji, paroizolacji i hydroizolacji

nietrwałe połączenia materiałowe

rysy / pęknięcia

niewłaściwy dobór materiałów

niewyspecjalizowani i niesolidni Wykonawcy