Drukuj

- Projekty Budowlane i Wykonawcze w pełnym zakresie (koncepcyjne, architektoniczne, konstrukcyjne, instalacyjne)

- Projekty zagospodarowania terenu i zieleni (ogrody, mała architektura ...)

- Projekty aranżacji wnętrz 

- Opinie techniczne / ekspertyzy, porady i konsultacje budowlane
- Nadzory inwestorskie / wspomaganie i kontrola budowy
- Odbiory techniczne robót budowlanych w trakcie realizacji robót na budowie
- Odbiory mieszkań i domów/budynków i innych obiektów budowlanych /od wykonawców i deweloperów /
- Przeglądy okresowe - kontrola stanu technicznego budynków (półroczne, roczne i 5-cio letnie)
- Kosztorysy /  wyceny  /  tabele porównawcze rynkowych ofert
Specjalizacja:

Energooszczędne domy/budynki mieszkalne  zintegrowane ze środowiskiem naturalnym

PROJEKTY I PRODUKCJA ORYGINALNYCH WIELOFUNKCYJNYCH ALTAN OGRODOWYCH NA SŁUPACH, Z MOŻLIWOŚCIĄ SAMODZIELNEGO MONTAŻU 

Izolacje budowlane w tym Hydroizolacje w systemie odwróconym - Dachy zielone /Tarasy / BALKONY

(Skuteczny i trwały system  remontów tarasów w tym  balkonów, na bazie solidnych hydroizolacji i nawierzchni bezspoinowych /drenażowych)